98737-29-2

(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane

Cas Number: 98737-29-2
Product Code
CS26243
Product Name
(2S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane
Cas Number
98737-29-2
Molecular Formula
C15H21NO3
 206361-99-1
CS13977
Darunavir
 1257044-40-8
CS42178
Venetoclax(ABT-199)
 105560-93-8
Methyl (2R,3S)-2,3-epoxy-3-(4-methoxyphenyl)propronate
 1193-15-3
sodium 2,3-epoxypropane-1-sulphonate
 51997-51-4
CS74640
4-(2,3-epoxypropoxy)-carbazole
 10353-53-4
CS01721
1,2-Epoxy-5-Hexene
 98760-08-8
CS50635
(2R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
 183133-94-0
(2α,3ξ,5β,7β,10β,13α)-4-Acetoxy-1,13-dihydroxy-7,10-dimethoxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl benzoate
 5431-33-4
2,3-epoxypropyl oleate
 285-69-8
CS68038
3,4-Epoxytetrahydrofuran
 64630-63-3
3,4-Epoxycyclohexylmethyl acrylate
 2426-07-5
CS60462
1,2,7,8-DIEPOXYOCTANE
 14228-73-0
CS72770
1,4-Bis((2,3-epoxypropoxy)methyl)cyclohexane
 19932-27-5
CS89115
3-(1H,1H,5H-OCTAFLUOROPENTYLOXY)-1,2-EPOXYPROPANE
 877399-73-0
1-Boc-4-(4-Iodo-1H-Pyrazol-1-yl)Piperidine
 1205550-99-7
Deflouro-(p-tolylsulfonyloxy)-N-boc-florbetapir
 180695-79-8
1-N-BOC-4-BROMOPIPERIDINE
 117142-26-4
Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
 286961-14-6
N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
 3392-09-4
CS57453
BOC-LEU-OSU
 1401665-49-3
(3S)-3-(2-pyrimidinylamino)-N-Boc-Pyrrolidine
 1001635-01-3
(3S,4S)-1-Boc-3-amino-4-methoxy-pyrrolidine
 119768-48-8
(2S)-2-(N-Boc-Amino]-4-iodo-Butanoic phenylmethyl ester
 866602-35-9
Fmoc-CML(OtBu)(Boc)-OH
 114873-01-7
BOC-L-3-FLUOROPHENYLALANINE
 39621-72-2
CS33524
BOC-GLY-ARG-OH
 18358-63-9
CS80888
METHYL 4-METHYLAMINOBENZOATE
 534-85-0
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
 2687-25-4
CS09260
2,3-DIAMINOTOLUENE
 26560-38-3
L-Glutamic acid, N-4-(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methylaminobenzoyl-, calcium salt (1:1)
 91-95-2
KPN00630
3,3'-Diaminobenzidine
 3365-85-3
CS24115
4,4''-DIAMINO-P-TERPHENYL
 1187-42-4
2,3-Diaminomaleonitrile(DAMN)
 137-07-5
CS99228
2-Amino thiophenol
 94-45-1
CS76035
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
 130-17-6
218378
2-(4-Aminophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid
 873-74-5
CS00608
4-Aminobenzonitrile
 94-32-6
312316
Ethyl 4-(butylamino)benzoate
 169280-56-2
((2R,3S)-N-Isobutyl-N-(4-Anminobenzenesulfonyl)-1,3-Diamino-2-Hydroxy-4-Phenylbutane
 98760-08-8
CS50635
(2R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
 162536-40-5
(2R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-chloro-2-hydroxy-4-phenylbutane
 22374-89-6
CS37163
2-Amino-4-phenylbutane
 1889-67-4
CS10267
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane
 13633-25-5
CS53750
1-Bromo-4-phenylbutane
 98818-34-9
(2R,3R)-3-(N-Boc-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane