99839-16-4

(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)METHANOL 95%

Cas Number: 99839-16-4
Product Code
1480997
Product Name
(4,5-DIMETHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)METHANOL 95%
Cas Number
99839-16-4
Molecular Formula
C6H9NOS
 202189-76-2
2-[4-[1-(4,4-dimethyl-5H-oxazol-2-yl)-1-methyl-ethyl]phenyl]ethyl 4-methylbenzenesulfonate
 84-67-3
CS40178
2,2'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl(m-tolidine)
 595-46-0
KPN00317
Dimethylmalonic acid
 103146-26-5
4-(4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hydrobromide
 3964-18-9
KPN00373
2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane
 301693-50-5
4-(3-fluorophenyl)-2,2-dimethyl-5-(4-(methylthio)phenyl)furan-3(2H)-one
 5613-46-7
CS35359
2,2-Bis(4-Hydroxy-3,5-Dimethylphenyl)Propane
 1116-77-4
CS51057
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
 635702-60-2
2,3-dimethylindazol-6-amine hydrochloride
 444731-72-0
2,3-Dimethyl-2h-indazol-6-amine
 1298093-47-6
2H-1-Benzopyran-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-7-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]- (ACI)
 1825352-86-0
2,8-dimethyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-Imidazo[1,2-b]pyridazine
 94-45-1
CS76035
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
 154212-59-6
((5-Thiazolyl)methyl)-(4-nitrophenyl)carbonate hydrochloride
 130-17-6
218378
2-(4-Aminophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid
 92-36-4
CS56172
4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)benzeneamine
 72705-26-1
disodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
 1603-91-4
CS28568
2-Amino-4-Methylthiazole
 1572583-29-9
[(2S,4S)-4-[4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinyl-Methanone hydrobromide, hydrate (2:5:?)
 7047-10-1
2407132
phenyl-3H-1,2,4-Dithiazol-3-one
 1192027-04-5
N,N-dimethyl-N'-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)-Methanimidamide
 165316-07-4
2-ethyl-N-methyl-4-Thiazolemethanamine
 181124-40-3
CKS00985
1,3-BENZOTHIAZOLE-6-SULFONYL CHLORIDE
 149-30-4
CS06318
MBT (2-Mercapto benzothiazole)
 4415-82-1
CS04472
Cyclobutanemethanol
 931120-42-2
2,4-bis(octadecyloxy)-benzenemethanol
 100-55-0
CS24647
3-Pyridinemethanol
 2166321-37-3
6-amino-2-fluoro-3-methoxy-Benzenemethanol
 1215323-17-3
(4-(Methylsulfonyl)-2-(trifluoroMethyl)phenyl)Methanol
 22323-82-6
CS10454
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
 62147-49-3
CS98260
2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
 117184-52-8
1-(-4-methylbenzenesulfonate)Iodomethanol
 1468-95-7
KPN00340
9-Anthracenemethanol
 100-72-1
CS39968
TETRAHYDROPYRAN-2-METHANOL
 875548-97-3
4'-FLUORO-2'-METHOXY-5'-ISOPROPYL-4-TRIFLUOROMETHYL-1,1'-BIPHENYL-2-METHANOL
 121660-11-5
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-quinolyl-3-methanol